• ul. Ciepłownicza 24a
  • 55-011 Siechnice

O kancelarii

Tomasz Sanocki Kancelaria Radcy Prawnego

O kancelarii

Kancelaria powstała w celu zapewnienia swoim Klientom profesjonalnej obsługi prawnej na najwyższym poziomie merytorycznym prowadzącym do realizacji celów swoich Klientów oraz ochrony ich interesów prawnych.

W trakcie wykonywania zleceń Klientów Kancelaria zapewnia elastyczne formy współpracy, a co za tym idzie, rozliczeń, wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego przedsiębiorcy, w którego działalności konieczna jest przede wszystkim wygoda proponowanych rozwiązań. Kancelaria oferuje w tym zakresie możliwość konsultacji w siedzibie Klienta, jak również możliwość przeniesienia znacznej części kontaktów z Klientem na pole komunikacji elektronicznej.

Kancelaria zapewnia indywidualne podejście do przedstawionego przez Klienta problemu prawnego oraz zapewnia poszukiwanie i znalezienie najlepszego rozwiązania roztrząsanej kwestii z uwzględnieniem celu konkretnego Klienta.

W trakcie przygotowania do wykonywania zawodu radcy prawnego zdobyłem szerokie doświadczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne podczas pracy w Sądzie we Wrocławiu, najpierw na stanowisku administracyjnym, a następnie na stanowisku asystenta sędziego, łącznie przez okres przekraczający 10 lat. Kluczowe elementy doświadczenia związanego z wykonywaniem zawodu radcy prawnego pozyskałem z kolei podczas pracy w renomowanej Kancelarii na wrocławskim rynku usług prawnych.

Bogate doświadczenie teoretyczne i praktyczne skutkowało bardzo dobrym wynikiem egzaminu zawodowego, który złożyłem w 2014 roku z piątym najlepszym wynikiem spośród ponad dwustu zdających, co daje Państwu gwarancję najwyższych standardów świadczonej przeze mnie pomocy prawnej.

Dla zapewnienia kompleksowej pomocy prawnej Klientów, Kancelaria stale współpracuje z kancelarią podatkową we Wrocławiu w celu podatkowej oceny proponowanych rozwiązań prawnych, jak również z Kancelarią Notarialną oraz Komorniczą.