• ul. Ciepłownicza 24a
  • 55-011 Siechnice

FAQ

Tomasz Sanocki Kancelaria Radcy Prawnego

FAQ

Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec bezskuteczności egzekucji stanowi koniec możliwości wierzyciela dochodzenia należności objętej tytułem wykonawczym?

Nie, umorzenie postępowania egzekucyjnego na skutek bezskuteczności (art. 823 par. 1 pkt 3 KPC) stanowi wynik bieżącej oceny stanu majątkowego dłużnika. Wierzyciel od tego momentu ma 10 lat na powtórne wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi (art. 125 par. 1 KPC) i sprawdzenie, co się zmieniło od momentu umorzenia.

Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec bezskuteczności egzekucji wobec spółki z ograniczoną odpowiedizlanością lub spółce osobowej (np. jawnej, komandytowej) stanowi koniec drogi przymusowego dochodzenia należności?

Nie, w zakresie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 299 KSH, w przypadku gdy zarząd spółki z o.o. nie złoży w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości, jego członkowie odpowiadają za długi spółki z o.o., jednakże wymaga to skierowania odrębnego powództwa przeciwko członkom zarządu. W przypadku spółki jawnej kwestia jest jeszcze prostsza, bowiem zgodnie z art. 31 par. 3 KSH, wspólnicy spółki jawnje ponoszą subsydiarną pełną odpowiedzialność za długi spółki, co oznacza, że jeżeli majątek spółki nie pozwala na spłatę długów, prawie automatycznie można skierować egzekucję przeciwko jej wspólnikom. Ograniczeniom podlega sytuacja odpowiedzialności wspólników w spółce komandytowej, bardzo popularnej na rynku, w której wyłącznie niektórzy wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, tj. komplementariusze, zaś komandytariusze zasadniczo nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki (chyba że nie opłacili tzw. sumy komandytowej). Z tego względu ważne jest, szczególnie w relacjach B2B, z jakim podmiotem zawieramy umowę i aby już na etapie procesowania umowy znać swoje docelowe stanowisko w przypadku negatywnych doświadczeń z kontrahentem.