• ul. Ciepłownicza 24a
 • 55-011 Siechnice
 • Tomasz Sanocki Radca Prawny
  Witamy na tomaszsanocki-radcaprawny.pl

  Alienius dolus nocere
  alteri non debet

  nikogo nie powinien obciążać cudzy podstęp
 • Tomasz Sanocki Radca Prawny
  Witamy na tomaszsanocki-radcaprawny.pl

  Hominem causa omne
  ius constitutum sit

  wszelkie prawo winno być stanowione ze względu na człowieka

Czym się zajmujemy?

Usługi dla firm

Kancelaria oferuje przedsiębiorcom kompleksową obsługę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, zarówno w zakresie zarządzania wewnętrznego przesiębiorstwem, jak i jego aktywnością na rynku na wszystkich etapach realizacji współpracy z kontrahentami, tj. przygotowanie umowy, wykonanie oraz rozliczenia.

W trakcie wykonywania zleceń Klientów biznesowych, Kancelaria zapewnia elastyczne formy współpracy, a co za tym idzie, rozliczeń, wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego przedsiębiorcy, w którego działalności konieczna jest przede wszystkim wygoda proponowanych rozwiązań. Kancelaria oferuje w tym zakresie możliwość konsultacji w siedzibie Klienta, jak również możliwość przeniesienia znacznej części kontaktów z Klientem na pole komunikacji elektronicznej.

Kancelaria zapewnia indywidualne podejście do przedstawionego przez Klienta problemu prawnego oraz zapewnia poszukiwanie i znalezienie najlepszego rozwiązania roztrząsanej kwestii z uwzględnieniem konkretnego celu Klienta.

 

Oferta indywidualna

Jesteś konsumentem? Jesteś spadkobiercą? A może właścicielem nieruchomości?

W każdej z powyższych sytuacji prawnych spotykanych w życiu codziennym istnieją kwestie, które mogą być problematyczne, zaś zaniedbania lub niewiedza - mogą prowadzić do daleko idących negatywnych konsekwencji, którym - w wielu przypadkach - można przeciwdziałać.

Kancelaria oferuje osobom fizycznym przede wszystkim obsługę z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego (np. z zakresu prawa spadkowego, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa nieruchomości, ochrony dóbr osobistych, ochrony własności, posiadania).

Kancelaria oferuje Klientom indywidualne podejście do prowadzonych spraw mając na celu pełne wsparcie Klienta podczas prowadzonych spraw zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym oraz egzekucyjnym.

Kancelaria oferuje swoje bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami dla jak najlepszej ochrony Państwa interesów.

Kancelaria oferuje również swoim Klientom audyt prawny szerokiego rodzaju umów, które warto przeanalizować jeszcze przed podpisaniem. Warto bowiem kierować się przy ich podpisywaniu maksymą, zgodnie z którą umowę zawiera się na złe czasy. To właśnie umowa wyznacza granice obowiązków i uprawnień stron, które tylko niekiedy są dopełniane przez zapisy kodeksów / ustaw, dlatego tak ważną rzeczą jest przynajmniej posiadanie świadomości swoich praw i obowiązków wynikających z konkretnej umowy.

Jedną ze specjalizacji Kancelarii są postępowania odszkodowawcze przeciwko zarówno ubezpieczycielom, jak i bezpośrednim sprawcom szkód oraz krzywd (w tym np. odszkodowania z polis OC sprawców wypadków samochodowych, potrąceń itp., zadośćuczynień za naruszenie dóbr osobistych).

O kancelarii

Jako założyciel Kancelarii, zapewniam najwyższy poziom świadczonej pomocy prawnej swoim Klientom, przy czym twiedzenie powyższe nie jest wyłącznie zapewnieniem, lecz poparte jest bardzo dobrym wynikiem egzaminu zawodowego złożonego w 2014 roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, który stanowił piąty najlepszy wynik wśród ponad 200 zdających, co potwierdza najwyższy poziom przygotowania do wykonywania zawodu radcy prawnego.

W toku aplikacji uzyskałem niezbędne, szerokie doświadczenie praktyczne w obsłudze prawnej oraz prowadzeniu sporów sądowych oraz negocjacji w jednej z renomowanych Kancelarii we Wrocławiu.

Przed rozpoczęciem aplikacji byłem zatrudniony w Sądzie we Wrocławiu, podczas którego zatrudnienia ukończyłem studia prawnicze, będąc początkowo zatrudniony w charakterze pracownika administracyjnego, następnie kierownika sekretariatu, a następnie asystenta sędziego. Ten etap kariery zawodowej pozwolił mi na rozwój kompetencji zarządczych, bowiem łączyłem obowiązki zawodowe z nauką, a także dał bezcenne doświadczenie związane z warsztatem pracy sędziego, co stanowi niezwykle cenny aspekt pracy radcy prawnego.

 

Kancelaria służy pomocą prawną zarówno Klientom biznesowym, jak i indywidualnym, zdając sobie sprawę z jednej strony, że środkowisko prawne, w którym operują Klienci, jest niezwykle skomplikowane, co wymusza wielokrotnie potrzebę wsparcia profesjonalisty, z drugiej zaś strony Klient oczekuje, z uwagi na wysokie tempo prowadzonej działalności/aktywności, szybkości realizacji zleconych Kancelarii zadań.

Dla zapewnienia kompleksowości pomocy prawnej świadczonej swoim Klientom, Kancelaria stale współpracuje z biurem rachunkowym w celu oceny podatkowych skutków proponowanych rozwiązań, które nierzadko mają kapitalne znaczenie dla wyboru określonego rozwiązania prawnego.

Kancelaria również na stałe współpracuje z Kancelarią notarialną oraz Kancelarią komorniczą.